Dreptul internațional

Consultanţă juridică cu privire la tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.
Asistenţă juridică şi reprezentare pentru apostilarea actetelor oficiale emise de autorităţile române.
Redactare si inregistrare actiuni la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
Probleme de cetăţenie şi regimul străinilor in Romania.
Formalităţi pentru refugiaţi.
Proceduri de recunoastere si executare a hotararilor straine.

TOP