Drept comercial și societăți comerciale

Recuperari de creante.
Constituiri societati comerciale.
Redactari acte aditionale, hotarari AGA.
Infiintari puncte de lucru.
Inscrieri de mentiuni la Registrul Comertului.
Pregatirea si derularea adunarii generale.
Majorarea si reducerea capitalului social.
Schimbari de sediu. Numiri si revocari de administratori si cenzori.
Cesiuni parti sociale/actiuni.
Dizolvari, lichidari comerciale si procedura de insolventa.
Consultatii juridice privind problemele de drept comercial.
Participare la negocieri ale contractelor comerciale.
Redactari, negocieri si obiectiuni la contractele propuse clientului de partenerii de afaceri.
Excludere, retragere asociat, litigii dintre asociati sau dintre asociati si societate.
Pacte dintre asociati: pact de confidentialitate, pact de neconcurenta.
Asistenta juridica, redactare cereri, actiuni, contracte, notificari.
Asistenta juridica in procedura concilierii in faza prelitigioasa.
Reprezentare in litigii comerciale in fata instantelor de judecata si de arbitraj.
Auditul juridic al partenerilor de afaceri.
Atestarea datei, continutului actului, identitatea semnaturilor prin inscrierea in registrul de acte juridice.

TOP