Asociații și fundații

Constituirea actelor de infiintare.
Modificari in statut si actul constitutiv.
Consultanta juridica in derularea activitatii.
Reprezentare in fata autoritatilor competente si a instantelor judecatoresti

TOP